La Porte vs Sam Rayburn Men Var 2/13/07 W 70-50 - byGracePhotography